Bygdegården

Bokning görs hos Rolf Rofors på mobilnr 070-220 52 43

Medlemmar i Byalaget kan hyra bygdegården för 300 kr.

Bygdegårdens städlista