Historik

Flisby Östra Byalag bildades 1972. Initiativtagare var Lars Åström som också skänkt några hundra tusen kronor efter sin bortgång.

En av anledningarna till bildandet var den då stora frågan om kommunal sophämtning på landsbygden. En annan fråga gällde hastigheten genom Skullaryd. Tidigare var det 70 km/h men bara under sommaren.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *